Lupa
Obsah Obsah
Portál

Duchovní péče

Katolická církev tu není od toho, aby pečovala o majetek, budovala dokonale fungující instituci, ale chce být nablízku a pomáhat lidem, kteří hledají nebo kteří prožívají náročné či radostné okamžiky svého života, a ukazovat cestu k Bohu, kterého poznáváme skrze víru.

Velmi hezky o tom píše jeden z textů Druhého vatikánského koncilu: „Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdcích odezvu.

Vítejte, ať už se nacházíte v jakékoliv životní situaci. Stránky, které si prohlížíte, vám mohou pomoci najít pro sebe něco z toho, co církev nabízí.

Životní situace

Život každého z nás je nepřetržitým řetězem různých situací. Některé z nich jsou milníky, jako například naše narození, volba životního partnera stvrzená uzavřením manželství nebo ztráta blízkého člověka ve smrti, která koneckonců čeká každého z nás. Jsou ale i jiné situace, někdy radostné, jindy krizové. Když se na svůj život podíváme více zblízka, můžeme s jedním spisovatelem konstatovat, že náš život je vlastně bez všedních dnů. Je dobře, že nežijeme sami. Kromě našich přátel je nám nablízku i instituce, která se nazývá církev. Na následujících stránkách můžete přijmout pozvání prožívat své životní situace s církví, která je vám k dispozici.

Katolické speciality

Každá křesťanská církev má své speciality. Odrážejí její historický vývoj, důrazy, které klade na to základní mezi člověkem Bohem, na vztah víry. Katolická církev má oněch specialit poměrně mnoho. Jsou krásné, je hezké je pozorovat, ale někdy se stává, že jim ne zcela rozumíme. Následující stránky chtějí přinést vysvětlení k tomu, co bychom mohli nazvat specialitami katolickými.

Jako křesťané tu nejsme sami

Není jen jedna křesťanská církev stejně tak, jako křesťanství není jediné náboženství. Pestrost křesťanských církví a vyznání není něco, z čeho bychom se měli radovat. Kristus, když založil církev, chtěl, aby byli jeho učedníci zajedno. Staletí křesťanských dějin přineslo mnoho sporů a roztržek. Naštěstí v posledních desetiletích narůstá touha po jednotě všech křesťanů, a toto hnutí se nazývá ekumenické (což je slovo z řečtiny, které znamená něco jako společný dům). Pak tu jsou abrahámovská náboženství, nazvaná podle společného praotce ve víře – Abraháma. Mezi ně patří křesťané, židé a muslimové. Často slyšíme, že mezi těmito náboženstvími je nemálo napětí a dokonce násilí. Musíme se učit spolu žít. Nakonec je na světě mnoho dalších náboženství, pro nás z křesťanského kouta světa se jeví jako více či méně exotická.Musíme tedy žít nejen s pohledem upřeným sami k sobě, ale s vědomím, že nejsme na světě sami. K mezináboženskému dialogu patří tolerance a vzájemná úcta. Základní účel všech náboženství je koneckonců stejný: vztahovat se k něčemu či někomu vyššímu, žít jako ti, kterým je země svěřena do péče a nikoli k drancování a životu na úkor jiných.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou